استقرار دانش آموخته مهندسی صنایع در حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور را تبریک عرض نموده و آرزوی سربلندی در اتخاد تدابیر مناسب برای حل مشکلات کشور می نمائیم.

دکتر بابک افقهی | مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان