صفحه اصلیتماس با ماآیتم های منودانشکده های مهندسی صنایع

دانشکده های مهندسی صنایع

ردیف

نام دانشگاه*

(به ترتیب حروف الفبا)

نشانی اینترنتی

1

دانشگاه الزهرا

http://engineering.alzahra.ac.ir/...

2

دانشگاه امام حسین(ع)

 

3

دانشگاه امیرکبیر

http://industrial.aut.ac.ir

4

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir/...

5

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir/...

6

دانشگاه تهران

http://indeng.ut.ac.ir

7

دانشگاه خاتم

http://khatam.ac.ir/...

8

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

http://industrial.kntu.ac.ir

9

دانشگاه خوارزمی

http://cvs.khu.ac.ir/fa/Faculty_of_Engineering.htm

10

دانشگاه شاهد

http://shahed.ac.ir/...

11

دانشگاه شریف

http://ie.sharif.ir/ie

12

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir/index.php?site=ie

13

دانشگاه علم و فرهنگ

http://usc.ac.ir/...

14

دانشگاه مالک اشتر

http://www.mut.ac.ir/mut.php?name=ined

15

دانشگاه مهر البرز

http://www.mehralborz.ac.ir

16

دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال

http://eng.iau-tnb.ac.ir/fa

17

دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب

http://ie.azad.ac.ir

18

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

http://engineering.srbiau.ac.ir...

 

واحدهای دانشگاهی دارای رشته مهندسی صنایع

 • موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی
 • دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل
 • دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه کاشان
 • دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
 • دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
 • دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی سینا – کاشان
 • موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان
 • موسسه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان
 • موسسه غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان
 • دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه
 • دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد
 • دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
 • دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد
 • موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش – ایلام
 • دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام
 • دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران
 • دانشگاه تبریز
 • موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز
 • موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بناب مرند
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان
 • دانشگاه ارومیه
 • دانشگاه صنعتی ارومیه
 • موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
 • دانشگاه پیام نور استا نآذربایجان غربی- مرکزمهاباد (محل تحصیل گوک تپه)
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده
 • دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس
 • دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم)
 • دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر
 • دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
 • دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر
 • دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان
 • دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج)
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
 • دانشگاه صنعتی شریف – تهران
 • دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
 • دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
 • موسسه غیرانتفاعی آل طه – تهران (ویژه خواهران)
 • موسسه غیرانتفاعی ابرار – تهران (ویژه خواهران)
 • موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران)
 • موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل واحد دماوند)
 • موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران)
 • ادامه موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار
 • دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان
 • دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار
 • دانشگاه صنعتی بیرجند
 • موسسه غیرانتفاعی هرمزان – بیرجند
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف
 • دانشگاه تربت حیدریه
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه فناوری های نوین حضرت زینب (س) - سبزوار (ویژه خواهران)
 • مجتمع آموزش عالی گناباد
 • دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد
 • دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد
 • موسسه غیرانتفاعی اسرار – مشهد
 • موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد
 • ادامه موسسه غیرانتفاعی توس – مشهد
 • موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران
 • دانشگاه بجنورد
 • دانشگاه کوثر - بجنورد (ویژه خواهران)
 • مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 • موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد
 • موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان
 • دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج
 • موسسه غیرانتفاعی رهنما – اهواز
 • موسسه غیرانتفاعی کارون – اهواز
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان- مرکز آبادان
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی (ره)
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر
 • دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل
 • موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری – ابهر
 • موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر
 • دانشگاه پیام نور استان زنجان
 • دانشگاه دامغان
 • دانشگاه سمنان
 • دانشگاه صنعتی شاهرود
 • دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
 • دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
 • موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی – گرمسار
 • دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان
 • دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه)
 • دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود
 • دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
 • دانشگاه کردستان – سنندج
 • موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر – سنندج
 • دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش)
 • دانشگاه ولایت – ایرانشهر
 • دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان
 • دانشگاه صنعتی شیراز
 • مرکز آموزش عالی فیروزآباد
 • مرکز آموزش عالی لار
 • موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز
 • موسسه غیرانتفاعی اندیشه – جهرم
 • موسسه غیرانتفاعی تابناک – لا
 • موسسه غیرانتفاعی 
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لا
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید
 • دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار
 • مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
 • دانشگاه غیرانتفاعی البرز – قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی آبا – آبیک
 • موسسه غیرانتفاعی اوج – آبیک
 • موسسه غیرانتفاعی پ ارسیان - بیدستان قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک
 • موسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد قزوین)
 • موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره)
 • موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین
 • موسسه غیرانتفاعی کوثر – قزوین
 • دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا
 • دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان
 • دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
 • دانشگاه صنعتی قم
 • دانشگاه قم
 • موسسه غیرانتفاعی پویش – قم
 • موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
 • موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم
 • دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
 • دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه
 • دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان
 • دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان
 • دانشگاه شهید باهنر- کرمان
 • ادامه دانشگاه شهید باهنر- کرمان
 • مجتمع آموزش عالی بم
 • موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند
 • دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک
 • دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب)
 • دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • مخصوص بومی کردستان
 • موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – کرمانشاه
 • دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه
 • دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور
 • دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان
 • دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج
 • دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت
 • موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی – گرگان
 • دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان
 • دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی
 • دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان)
 • دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر- واجارگاه)
 • موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت
 • موسسه غیرانتفاعی اندیشمند – لاهیجان
 • موسسه غیرانتفاعی دیلمان – لاهیجان
 • موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
 • موسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت
 • موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
 • دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش
 • دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت
 • دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد
 • دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود
 • دانشگاه صنعتی بابل
 • دانشگاه علم و فناوری مازندران- بهشهر
 • دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
 • دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
 • دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران- بابل
 • موسسه غیرانتفاعی آمل
 • موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن
 • موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار
 • موسسه غیرانتفاعی پ ویندگان دانش – چالوس
 • موسسه غیرانتفاعی تجن – قائمشهر
 • موسسه غیرانتفاعی تمیشان – بهشهر
 • موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد
 • موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری
 • موسسه غیرانتفاعی سارویه – ساری
 • موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل
 • موسسه غیرانتفاعی صنعتی ما
 • ادامه موسسه غیرانتفاعی علامه حلی – چالوس
 • موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان
 • موسسه غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر
 • موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور
 • موسسه غیرانتفاعی هدف – ساری
 • موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش – رشت
 • دانشگاه پیام نور استان مازندران
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان مازندران
 • دانشگاه پیام نور استان مازندران
 • دانشگاه اراک
 • دانشگاه تفرش
 • مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)
 • موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه
 • موسسه غیرانتفاعی زرندیه – زرندیه
 • موسسه غیرانتفاعی فخر رازی – ساوه
 • موسسه غیرانتفاعی فن و دانش – ساوه
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش
 • دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین
 • دانشگاه هرمزگان – بندرعباس
 • دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)
 • موسسه غیرانتفاعی علوم و فنون خوارزمی قشم
 • دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس
 • دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش
 • دانشگاه بوعلی سینا- همدان
 • دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان)
 • ادامه دانشگاه ملایر
 • مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران)
 • دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار
 • دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
 • دانشگاه آیت اله حایری – میبد
 • دانشگاه اردکان
 • دانشگاه یزد
 • دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
 • موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا)
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد
 • ادامه دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه 
 • دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

خرید کالای ایرانی؛ افزایش و توسعه کسب و کار ایرانی

انجمن در شبکه های اجتماعی

عضویت خبرنامه

اعضای هیات مدیره

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا