صفحه اصلیگزارش تصویریگزارش تصویری رویدادهای دانشکده های مهندسی صنایع

گزارش تصویری رویدادهای دانشکده های مهندسی صنایع

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

سمینار پژوهشی پتانسیل های استفاده از ابزارهای مهندسی صنایع در تحلیل زنجیره تامین لبنی، روز یکشنبه هفتم آذر 95 در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توسط مهندس رزیتا ابراهیمی به استاد راهنمایی دکتر خوش الحان برگزار شد.

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

چهاردهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

تقویم آموزشی انجمن مهندسی صنایع ایران در بهمن ماه

دوره های آموزشی بهمن ماه

رویدادهای مرتبط

  • کنفرانس بین المللی مدیریت
  • کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
  • فراخوان مقاله
  • فراخوان مقاله
  • سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا