چاپ
دسته: کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://iiiec.ir/files_site/pooster_file/r_5_191022180145.png
There was a problem loading image http://iiiec.ir/files_site/pooster_file/r_5_191022180145.png
انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه الزهرا با هدف ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در کلیه بخش های مهندسی صنایع، فراهم آوردن امکان هم اندیشی و تبادل نظر بین اساتید و کاربران در شاخه های مختلف مهندسی صنایع، افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت، رصد فعالیت های علمی در حوزه مهندسی صنایع و دست یابی به آخرین یافته های پژوهشی، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع را با همکاری دانشگاه ها، مراکز علمی، دستگاه های اجرایی و سازمان ها و بنگاه های دولتی و خصوصی برگزار می نمایند.

 

برای ارسال مقالات خود به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

برای ارسال مقالات خود به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایید.