ادامه مطلب: 44مین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران

44مین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران، با موضوع الگوى تعالى سازمان هاى ایرانى (از طراحى تا استقرار)، روز یکشنبه 26 دی ماه، با همکاری سازمان مدیریت صنعتی (مرکز تعالی سازمانی) از ساعت 16 الی 19:30 برگزار می شود.