انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران طی نامه ای از میزبانی شایسته سازمان مدیریت صنعتی در برگزاری نشست بررسی جایگاه و آینده مهندسی صنایع تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در نامه ارسالی رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران آمده است:

 

برادر گرامی، جناب آقای دکتر محمدی

مدیرعامل محترم سازمان مدیریت صنعتی

با سلام و احترام

بدینوسیله از جنابعالی و همکاران ارجمند آن سازمان در همراهی با انجمن مهندسی صنایع ایران و مشارکت در برگزاری نشست بررسی جایگاه و آینده مهندسی صنایع با حضور روسا و اساتید دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های تهران، کمال تشکر را دارم.

یقینا حسن نظر جنابعالی نسبت به انجمن و بیانات ارزشمندتان در نشست و تاکید بر تداوم تعامل فعال سازمان مدیریت صنعتی با دانشگاه ها و انجمن مهندسی صنایع ایران و بسیج امکانات سازمان در این زمینه با توجه به وجود رشته مهندسی صنایع در آن مجموعه، می تواند در توسعه این رشته مهم، نقش آفرین باشد. ضمن سپاس مجدد از میزبانی شایسته این برنامه علمی امید است این همکاری ها در آینده استمرار یابد.

 

مهدی فتح اله

رییس هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران

14 اردیبهشت 1395