صفحه اصلیاخبارمشارکت در دهمین همایش تحقیق و توسعه

مشارکت در دهمین همایش تحقیق و توسعه

مشارکت انجمن مهندسی صنایع ایران در دهمین همایش تحقیق و توسعه صنایع و معادن

rd10-sbu.ir

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا