انجمن مهندسی صنایع ایران

تعداد قابل توجهی از مهندسان صنایع جذب شرکت های غیرتولیدی و صنایع خدماتی می شوند.

امروزه شرکت ها و بنگاه ها به طور روز افزونی مهندسان صنایع را به منظور انجام فعالیت در زمینه های مالی، بازاریابی و فروش، سیستم ها یا اطلاعات، و پرسنلی استخدام می نمایند. نکات بارز حرفه مهندسی صنایع را می توان این چنین بر شمرد:

  1. همکاری با افراد به منظور انجام بهتر سریع تر و ایمن تر کارها
  2. کمک به سازمان ها به منظور کاهش هزینه های جاری و حفظ موقعیت رقابتی شرکت
  3. ایجاد رضایت فردی و حرفه ای به صورت مستمر در سازمان
  4. بررسی و انتخاب گزینه از میان طیف وسیعی از فرصت های متنوع و مهیج
  5. سر و کار داشتن با تمامی سطوح شغلی و سازمان
  6. کسب درامد عالی