انجمن مهندسی صنایع ایران

سی و هشتمین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این گردهمایی مهندسان صنایع به هم اندیشی برای دانش بنیان کردن صنایع کشور خواهند پرداخت تا در راستای درخواست مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از انجمن مهندسی صنایع ایران، به بررسی راهکارهای مناسب و نقش آفرینی فعالان این رشته در دانش بنیان نمودن واحدها و بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری کشور بپردازند.

حضور در این گردهمایی رایگان است اما برای برنامه ریزی بهتر لازم است علاقمندان حضور خود را از طریق یکی راه های معرفی شده اعلام نمایند.

بر این اساس، شماره دبیرخانه انجمن 02188962076 فرم ثبت در صفحه گردهمایی به نشانی iiie.ir/meeting/232 و پیام گیر تلگرامی iiiegram@ جهت ثبت مشخصات شرکت کنندگان در گردهمایی در دسترس است.