انجمن مهندسی صنایع ایران

نشست تخصصی و کارگاه آموزشی پایش و عارضه یابی صنایع برای بیش از 200 نفر از مهندسان بسیجی در حوزه صنعت از سراسر کشور، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این برنامه سیدعلیرضا شجاعی، نایب رئیس انجمن در کارگاهی با عنوان مساله یابی و تکنیک های حل مساله با رویکرد صنایع راکد و نیمه فعال، پیرامون رویکرد مشترک و همسویی انجمن مهندسی صنایع ایران و سازمان بسیج مهندسین صنعتی در اقدامی جهادی برای خروج تولید از رکود و تلاش برای فعال سازی بنگاه های راکد و غیرفعال سخن گفت.

شجاعی در این کارگاه آموزشی که به میزبانی سازمان بسیج مهندسین صنعتی در تهران تشکیل شد بر شناسایی درست و صحیح مساله بنگاه ها و ارائه راه حل دقیق تاکید کرد.

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران