انجمن مهندسی صنایع ایران

سرپرست معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دانش بنیان کردن صنعت یک عامل موثر در توسعه پایدار صنعت کشور تلقی می‌شود.

انجمن مهندسی صنایع ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، رمضانعلی صادق زاده سرپرست معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل شرکت‌های دانش بنیان را در سال اقتصاد مقاومتی یک ضرورت عنوان کرد و افزود: امروزه صنعت پایدار در کشور نیازمند دانش بنیان بودن است.

صادق‌زاده با بیان اینکه 3200 شرکت دانش بنیان در کشور تشکیل شده است تصریح کرد: دانش بنیان کردن صنعت یک عامل موثر در توسعه پایدار صنعت کشور تلقی می‌شود.

وی با تاکید بر نیروهای فارغ التحصیل در کشور و بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه‌های یک ملت محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: برای ارتقای سطح بهره‌وری در کشور، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای نیروهای بخش صنعت در کشور پیش بینی و اجرا می‌شود.

معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانش فنی را اصلی‌ترین دارایی یک ملت عنوان کرد و افزود: با اجرای دانش فنی، توسعه را در کشور پایدار و دانش فنی را با فن‌آوری پیوند می‌زنیم.

صادق‌زاده با تاکید بر اینکه دانش، آگاهی و دانایی هیچ مرز جغرافیایی را نمی‌شناسد خاطرنشان کرد: ایجاد دانش فنی در تولیدات به فن‌آوری و پیشرفت صنعت کشور تبدیل می‌شود.

معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه امروزه دانش باید به صنعت و فن‌آوری رسوخ کند تصریح کرد: با توسعه فن‌آوری در تولیدات، رقابت‌پذیری در حوزه‌های مختلف صنعت گسترده‌تر می‌شود.

صادق‌زاده خاطرنشان کرد: دانش بنیان شدن صنعت، توسعه در تولیدات ایجاد کرده و در زمان رکود، قابلیت گذر از رکود و آسیب ندیدن از رکود را برای برندها ایجاد می‌کند.

معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی می‌توانند با معافیت 10 درصدی مالیات خود، درصد مذکور را به‌منظور تقویت پژوهشی واحد خود صرف تحقیق و تولید کنند تصریح کرد: این طرح از اول امسال در کشور اجرایی شده است.