انجمن مهندسی صنایع ایران

انسان ها در طول دهه های اخیر ماشین های بیشتری را برای انجام برخی امور مرتبط با صنعت به کار گرفته اند. انجام امور به وسیله ماشین ها و با نظارت انسان و سپس حرکت به سمت انجام کارها به وسیله کامپیوترها و بدون دخالت انسان، همان چیزی است که اکنون تحت عنوان Industry 4.0 یا چهارمین انقلاب صنعتی شناخته می شود.

اولین انقلاب صنعتی به زمان موتور بخار برمی گردد. مهار الکتریسیته انقلاب صنعتی دوم و ورود کامپیوترها به صنعت، انقلاب صنعتی سوم را رقم زدند و اینک انقلاب صنعتی چهارم در انتظار می باشد. مزیت این تحولات در عرصه صنعت، این است که در صورت جایگزینی ربات ها با انسان ها، هزینه های نهایی در محیط های صنعتی بسیار ارزان تر تمام می شوند و استفاده از هوش مصنوعی میزان خطا را کم می کند و نتیجه آن افزایش سطح درآمد و بهبود کیفیت زندگی می باشد.

امروزه بسیاری از کارها مانند درخواست تاکسی، جایابی در پرواز، خرید یک فرآورده، پرداخت نمودن و گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم می تواند از راه دور انجام شود و این انقلاب چهارم در صنعت راهگشای عصر مجازی و تحولات جدید است.

حوزه تاثیرگذاری

این تحول در عرصه صنعت، تنها کارخانه ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه عموم بخش های جامعه کاربر آن می باشند. این انقلاب جدید از رستوران ها گرفته تا خرده فروشی های بزرگ دنیا را جهت تبدیل ساختار روندهای اجرایی به سیستم های خودکار و دیجیتال، ترغیب می کند.

بنابراین صاحبان صنایع و مشاغل، پیشتازان در تجاری سازی و استفاده از عرصه علم و تکنولوژی در خدمت رسانی، اساتید و دانشجویان نیازمند فراگیری عوامل کلیدی موفقیت در این پارادایم و درک استراتژی های پیاده سازی صنعت در چهارمین انقلاب صنعتی می باشند.