انجمن مهندسی صنایع ایران

گرامیداشت پنجاه سالگی دانشگاه صنعتی شریف به میزبانی دانشکده مهندسی صنایع و کمیته تخصصی مهندسی صنایع برگزار شد.

به گزارش انجمن مهندسی صنایع ایران، در این همایش تعداد قابل توجهی از استادان، کارمندان، دانش آموختگان، دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و مهمانانی از سایر دانشکده ها حضور داشتند.

بنایر این گزارش، دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه، مهندس محمود شیری دبیرکل انجمن و دکتر علیرضا حجی رئیس دانشکده از جمله سخنرانان این مراسم بودند.

تقدیر از استادان پیشکسوت و بازنشسته، تقدیر از کارمندان بازنشسته، بیان خاطرات، اجرای موسیقی زنده از جمله برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.

این گزارش می افزاید: در بخشی از مراسم، کیک پنجاه سالگی دانشگاه با حضور مهمانان رونمایی و بریده شد.

گفتنی است در انتهای برنامه از انجمن مهندسی صنایع ایران، به عنوان حامی معنوی برگزاری این مراسم تقدیر شد.

این برنامه روز دوشنبه اول شهریور از ساعت 15 در سالن جابر ابن حیان آغاز و تا ساعت 21 به درازا کشید.

جشن گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی صنایع

کیک پنجاه سالگی دانشکاه صنعتی شریف

جشن گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی صنایع

پروفسور رسول حجی کیک جشن را بریدند

جشن گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی صنایع

تقدیر از استادان پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع شریف

جشن گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی صنایع

عکس یادگاری مهمانان در ویژه برنامه دانشکده مهندسی صنایع شریف

جشن گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی صنایع

حضور انجمن مهندسی صنایع ایران در جشن 50 سالگی دانشگاه صنعتی شریف

جشن گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی صنایع

تقدیر از انجمن مهندسی صنایع ایران در جشن پنجاه سالگی دانشگاه صنعتی شریف

جشن گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در دانشکده مهندسی صنایع

پوستر همایش گرامیداشت پنجاه سالگی دانشگاه صنعتی شریف