انجمن مهندسی صنایع ایران

دومین نشست دبیران و رابطان انجمن های علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه های تهران، روز یکشنبه 14 شهریور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، از جمله برنامه های این نشست تشریح برنامه های انجمن در نیمه دوم سال خواهد بود تا بر اساس آن تقسیم کار دانشگاهی صورت گیرد.

بنابر این گزارش، این نشست از ساعت 16 تا 18 در دفتر مرکزی انجمن مهندسی صنایع ایران به نشانی خیابان کریمخان زند، نبش خیابان دکتر عضدی شمالی (آبان سابق)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، اتاق 211 واقع در طبقه دوم شمالی تشکیل می شود.