انجمن مهندسی صنایع ایران

دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران از تشکیل گروه تخصصی مدیریت راهبردی در آن انجمن با هدف کمک به تدوین و پیاده سازی استراتژی ها در سطح ملی و بنگاهی خبر داد

حسب نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار اعضای هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران مبنی بر لزوم ارزیابی نقادانه برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی انجمن و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود این برنامه و نیز ارائه راهکارهای عملیاتی برای تحقق برنامه مذکور، در گام نخست، چهلمین گردهمایی ماهانه انجمن مهندسی صنایع ایران به موضوع راهبرد پرداخته و تحت عنوان "از استراتژی بنگاه تا راهبرد ملی" برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، سید علیرضا شجاعی نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران با اعلام این خبر گفت: در این گردهمایی یکی از طراحان و تدوین کنندگان چشم انداز بیست ساله کشور به بیان ساز و کار تدوین راهبرد ملی خواهد پرداخت و به عنوان یک نمونه عملی، چگونگی تدوین چشم انداز ایران 1404 را ارائه می کند.

وی افزود: میزگردی نیز با حضور تدوین کنندگان برنامه راهبردی صنعت معدن و تجارت در دولت قبل و فعلی برگزار می شود تا مکانیزم تدوین راهبرد در سطح یک دستگاه اجرایی را مطرح کنند و به بحث بگذارند.

دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران از تشکیل گروه تخصصی مدیریت راهبردی در آن انجمن با هدف کمک به تدوین و پیاده سازی استراتژی ها در سطح ملی و بنگاهی خبر داد و گفت: تلاش انجمن بر حل چند پرسش کلیدی در حوزه راهبرد است از جمله اینکه استراتژی ملی چگونه تدوین می شود و چه تفاوتی با استراتژی بنگاهی دارد. همچنین چرا اغلب راهبرد ها در عمل با مشکلات جدی و بعضا با شکست مواجه می شوند.

وی یکی از مشکلات جدی در کشور را ارتباط گسسته استراتژی های بنگاهی، دستگاهی و ملی دانست و افزود: باید راهکاری برای پیوند استراتژی بنگاه ها و راهبردهای ملی اتخاذ شود به عنوان مثال اگر اقتصاد مقاومتی یک سیاست کلی نظام است پس باید از راهبرد ملی تا بنگاهی همسو با یکدیگر تدوین و به اجرا درآید.

نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران گفت: از اعضای انجمن خواسته شده ضمن مطالعه سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظر اصلاحی و پیشنهادهای خود را برای انجمن ارسال کنندتا با جمع بندی دیدگاه ها، بتوان گزارشی تحلیلی و علمی همراه با پیشنهادهای اصلی و راهکارهای عملیاتی از سوی جامعه مهندسی صنایع ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.

گفتنی است چهلمین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران با همکارى خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی امروز 16 شهریور از ساعت 16:30 الی 19:30 در سازمان مدیریت صنعتى برگزار می شود.