صفحه اصلیاخبارفایل ارائه گردهمایی 40

فایل ارائه گردهمایی 40

مسائل کشور بیشتر از جنس نرم هستند که رفع آنها بیش از آنکه نیاز به منابع مالی داشته باشد، نیاز به طراحی نهادها دارد.

مهندس سید رضا فاطمی امین با بیان مطلب فوق در چهلمین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران به ارائه ساختار تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت "صمت"پرداخت.

بنابر این گزارش، مجری سابق طراحی و تدوین راهبرد ملی "صمت"، در این ارائه، ضمن تشریح شبکه اهداف و راهبردها و تصمیمات مهم این برنامه، اهداف پیش بینی شده برای بخش صنعت، معدن و تجارت به تفکیک رشته فعالیت ها را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، فاطمن امین، از جمله ویژگی های این فعالیت را شکل گیری چارچوبی برای برنامه ریزی در سطح جامعه عنوان کرد.

گفتنی است دسترسی به درگاه برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت از طریق نشانی hamafza.ir/3000 امکان پذیر است.

بنابر این گزارش، ارائه ایشان در گردهمایی 40 از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

 

برنامه راهبردی، صنعت، معدن و تجارت: چالشها، چرایی، چگونگی

ارائه شده توسط مهندسی سید رضا فاطمی امین، مجری سابق طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا