صفحه اصلیاخبارظرفیت های جدید برای ارشد و دکتری مهندسی صنایع

ظرفیت های جدید برای ارشد و دکتری مهندسی صنایع

دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، با درخواست دانشگاه آزاد با ایجاد 6 رشته- محل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و یک رشته محل در مقطع دکتری موافقت نموده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، جدول رشته محل های تایید شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

 

ردیف

واحد/ مرکز

رشته/ گرایش

مقطع

1 تهران شمال مهندسی صنایع- اتوماسیون دکتری تخصصی
2 تهران جنوب صنایع- مهندسی لجستیک و زنجیره تامین کارشناسی ارشد
3 علوم و تحقیقات تهران مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
4 شهریار مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
5 شیراز مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد
6 سنندج مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد
7 لنجان مهندسی صنایع- مهندسی لجستیک و زنجیره تامین کارشناسی ارشد

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا