انجمن مهندسی صنایع ایران

هشتاد و یکمین شماره خبرنامه انجمن مهندسی صنایع ایران ویژه شهریور 95 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این شماره به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها و سال تحصیلی جدید، توسط دکتر امیرعباس شجاعی، عضو هیات مدیره انجمن، در چند پرده به جایگاه حرفه ای مهندسی صنایع، پرداخته است.

بنا بر این گزارش، دکتر سید علیرضا میر محمدصادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) نیز از لزوم بازنگری در مباحث مهندسی صنایع گفته و بر پر رنگ شدن دوره های کارورزی و کارآموزی تاکید کرده است.

همچنین در این شماره، لیست اعضای حقیقی جدید و تمدید عضویت شده درج شده است و اعضای حقوقی جدید انجمن مهندسی صنایع ایران معرفی شده اند.

81مین شماره خبرنامه مهندسی صنایع با مطالب متنوعی پیرامون معرفی نرم افزار JIRA، معرفی دوره 13 جلدی کتاب های همره مدیران از دانشگاه هاروارد و نیز گزارش گردهمایی مردادماه انجمن مهندسی صنایع ایران با محوریت مساله یابی در واحدهای صنعتی از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

81مین شماره خبرنامه مهندسى صنایع منتشر شد