صفحه اصلیاخبار25 توصیه به دانشجویان

25 توصیه به دانشجویان

رهبری در دیدار و نشست هایی که دانشجویان با ایشان داشته‌اند، همواره توصیه هایی راهگشا را متناسب با شرایط روز خطاب به آنها گوشزد کرده اند.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، برخی از محورهای توصیه های ایشان به این شرح است:

 1. نیروی جوانی خود را کشف کنید.
 2. با قرآن و نوشته جات شهید مطهری و دیگر فضلا معرفت دین تان را بالا ببرید.
 3. شرح صدر سیاسی داشته باشید.
 4. با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشید.
 5. نظرات خود را به دستگاه ها ارائه کنید و موضع گیری کنید.
 6. از قول بدون عمل بپرهیزید.
 7. مراقب نگاه های سوسیالیستی و مارکسیستی باشید.
 8. به دنبال قله های علمی باشید.
 9. نسبت به اوضاع کشور نقد مستمر و منصفانه داشته باشید.
 10. ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید.
 11. با تشکل های دانشجویی جهان اسلام ارتباط داشته باشید.
 12. جریان دانشجویی موضع انتقادی خودش را حفظ کند.
 13. به اوضاع کشور نگاه مستفسرانه داشته باشید.
 14. اعلام نظر کارشناسی متفاوت با رهبری، مخالفت با رهبری به حساب نیاید.
 15. محیط دانشگاه‌ باید پاکیزه و معنوی باشد.
 16. کانون های تصمیم و اقدام تشکیل دهید.
 17. امید را در خود زنده نگه دارید.
 18. در مسائل اجتماعی موضع گیری کنید.
 19. مراقب رقابت بر سرپرست و مقام باشید.
 20. در تصمیمات مصلحت ها را در نظر بگیرید.
 21. سقف معرفت خود را سایت ها و روزنامه ها قرار ندهید.
 22. آرمانگرایی را با پرخاشگری اشتباه نگیریم.
 23. از تصمیمات نسنجینده پرهیز کنید.
 24. آرمانگرایی را در دانشگاه ها زنده نگه دارید.
 25. در تصمیم گیری ها مطالعه عالمانه داشته باشید.

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا