انجمن مهندسی صنایع ایران

با کمال تاسف باخبر شدیم دکتر مجید امین نیری در سوگ از دست دادن همسر گرامی شان عزادار شده اند.

انجمن مهندسی صنایع ایران، این ضایعه دردناک را به ایشان و خانواده محترم شان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو درجات الهی را از درگاه ایزد منان مسالت می نماید.

گفتنی است دکتر امین نیری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و در دوره هفتم، ریاست هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران را برعهده داشتند و سال 1390 نیز دبیر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع بودند.