انجمن مهندسی صنایع ایران

در پی فراخوان پرسش پیرامون جایگاه و آینده علمی- حرفه ای رشته مهندسی صنایع، محورهای نشست با روسا و مسئولین دانشکده های مهندسی صنایع مشخص شد.

بر این اساس، موضوعات زیر در دستور کار قرار گرفته است:

  1. ظرفیت جذب دانشجو در مقاطع مختلف در رشته مهندسی صنایع و آثار آن در بازار کار
  2. وضعیت و ترکیب هیات علمی مهندسی صنایع در دانشگاه ها
  3. شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها در این رشته
  4. رویدادهای مرتبط با رشته مهندسی صنایع توسط مجموعه های غیرعلمی و غیرمرتبط
  5. گرایش ها در مقطع تحصیلات تکمیلی
  6. بازار کار دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع و سطح درآمدی آنها

گفتنی است نشست پاییزه روسای دانشکده های مهندسی صنایع دانشگاه های تهران و هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران به میزبانی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.