انجمن مهندسی صنایع ایران

بسته جهش تولید بسته ماهیت آموزشی مشاوره ای دارد و کاملا کاربردی و نتیجه گرا و مبتنی بر درس آموخته ها همکاری سازمان مدیریت صنعتی با بنگاه ها طراحی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران از رونمایی بسته جهش تولید ویژه بنگاه ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، سید علیرضا شجاعی پیرامون این خبر، اظهار داشت: این بسته ماهیت آموزشی مشاوره ای دارد و کاملا کاربردی و نتیجه گرا و مبتنی بر درس آموخته ها با همکاری سازمان مدیریت صنعتی طراحی شده است.

 

ماموریت سازمان مدیریت صنعتی

وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت صنعتی حدود ۶۰ سال پیش برای حل مشکلات بنگاه ها در دوران رکود و بحران تاسیس شد، گفت: این سازمان بهبود بنگاه های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، صنفی، خدماتی و تجاری را هدفگذاری کرده و سه ماموریت مهم حسن اداره، تقلیل هزینه و افزایش تولید بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ به ویژه در بخش خصوصی را در اساسنامه و دستور کار خود قرار داده است.

 

ماهیت بسته جهش تولید

نایب رییس انجمن مهندسی صنایع ایران در ادامه تصریح کرد: با توجه به سال جهش تولید و تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، همچنین برنامه سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص جهش تولید، بسته آموزشی مشاوره ای جهش تولید در مدیریت دوره‌های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تدوین شد.

این بسته بر اساس برخی اطلاعات حاصل از پژوهش های صورت گرفته طی سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در دنیا و بررسی وضعیت بنگاه های داخلی طراحی شده و ترکیبی از موضوعات مدیریت، منابع انسانی، بازرگانی و بازاریابی، تولید و عملیات و مالی است که به نوعی چالش های مهم امروز بنگاه های ایرانی برای تحقق جهش تولید است.

در این بسته، منتخبی از ابزارهای پرکاربرد مدیریت و مهندسی صنایع که می تواند به بهبود کمی و کیفی تولید کمک شایانی کند ارائه شده است.

 

تکنیک‌ها و ابزارهای بسته جهش تولید

شجاعی در ادامه پیرامون تکنیک ها و ابزارهای بکارگرفته شده در این بسته، بیان داشت: برخی تکنیک ها و ابزارهای بکارگرفته شده برای واحدهای تولیدی و خدماتی در این بسته شامل مهندسی ارزش (VE)، کشف و حل خلاق مسأله، نوآوری نظام یافته (TRIZ) و خلق یک محصول جدید، تعالی سازمانی، ناب سازی (Lean)، مدیریت و بهبود فرآیندهای کسب و کار (BPM)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و تصمیم گیری هوشمندانه در محیط ناپایدار، می باشد که برخی از تکنیک ها به رهبری بنگاه مرتبط است و برخی به ساختار و تعدادی هم بهینه سازی عملکرد واحد تولیدی و خدماتی را مورد توجه قرار می دهد.

تکنیک‌ها و ابزارهای بکارگرفته شده در این بسته، به صورت یکپارچه بنگاه‌ها را از یک سو به سمت کاهش قیمت تمام شده سوق می دهد و از سوی دیگر به افزایش تولید منجر می‌شود.

به طور مثال با پیاده سازی یکی از این ابزارها ضمن کاهش هزینه، کیفیت تولید حفظ یا حتی ارتقا می یابد و با تکنیک دیگر، اتلاف‌ها در تولید و حلقه‌های قبل و بعد آن شناسایی و حذف می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این بسته علاوه بر کمک به بنگاه های فعلی در جهت جهش تولید، می تواند به احیاء بنگاه های راکد نیز کمک کند.

 

واحدهای تولیدی در مسیر جهش تولید

دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران در پایان گفتگو با خبرگزاری صنایع، پیرامون بسته جهش تولید اعلام آمادگی کرد تا با حمایت و پشتیبانی وزارت صنعت به ویژه معاونت امور صنایع، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و تشکل های تخصصی، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور در مسیر احیا، رونق و جهش تولید قرار گیرند.