انجمن مهندسی صنایع ایران

چهارمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع روز سه شنبه 14 مرداد- ساعت 18 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، نگاه اجمالی به بورس و چالش های مرتبط خواهد بود و توسط دکتر عمران محمدی، عضو هیات مدیره انجمن ارائه می شود. ایشان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت می باشند.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

نگاه اجمالی به بورس و چالش های مرتبط