انجمن مهندسی صنایع ایران

پنجمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع پنجشنبه شب 23 مرداد- ساعت 22 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، مدیریت پروژه و جایگاه آن در رشته مهندسی صنایع خواهد بود و توسط دکتر مجید شخصی نیائی از دانشگاه یزد با همراهی مهندس الیاس پور رحیمیان از دانشگاه Alberta کانادا ارائه می شود.

دکتر شخصی نیائی، عضو هیات علمی دانشگاه‌یزد و عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران هستند و مهندس پور رحیمیان از دانش آموختگان دانشگاه تهران می باشند که در حال حاضر دانشجوی دکترای مدیریت و مهندسی ساخت دانشگاه Alberta کانادا هستند

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

مدیریت پروژه و جایگاه آن در رشته مهندسی صنایع