چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

هفتمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع عصر پنجشنبه 6 شهریور، ساعت 18 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، حل مساله و واکاوش کسب و کار خواهد بود و توسط دکتر عباس سقایی ارائه می شود.

وی که مجری چند صد پروژه پیاده سازی Business Analytics در ایران بوده اند، استاد تمام مهندسی صنایع بوده و ضمن تخصص در تحلیل حرفه ای داده ها، عضو منتخب جامعه کیفیت آمریکا (ASQ Fellow Member) می باشد.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

حل مساله و واکاوش کسب و کار