چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

هشتمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع عصر چهارشنبه 19 شهریور، ساعت 17 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، 20 نکته کلیدی در بیان و برداشت صحیح یک مشکل خواهد بود و توسط دکتر سیدعلیرضا شجاعی ارائه می شود.

وی که نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران می باشد، این مهارت را برای مدیران و مهندسان ضروری دانسته تا به کشف و حل خلاق مساله نائل شوند.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

20 نکته کلیدی در بیان و برداشت صحیح یک مشکل