انجمن مهندسی صنایع ایران

نهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع عصر پنجشنبه 27 شهریور، ساعت 18 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، چالش ها و فرصت های مهندسین صنایع در عصر فناوری خواهد بود و با حضور دکتر سید علیرضا شجاعی و دکتر سید فرهنگ فصیحی، اعضای هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

چالش ها و فرصت های مهندسین صنایع در عصر فناوری