انجمن مهندسی صنایع ایران

دهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع عصر پنجشنبه 10 مهر، ساعت 16 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، جایگاه مهندسی صنایع در حل مسائل سازمانی خواهد بود و با حضور دکتر حمید اسماعیلی، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع و مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال برگزار می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

جایگاه مهندسی صنایع در حل مسائل سازمانی