انجمن مهندسی صنایع ایران

دوازدهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع بعد از ظهر پنجشنبه اول آبان، ساعت 19 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، چیستی TRIZ و نوآوری نظام یافته خواهد بود و با حضور مهندس محمود کریمی، نماینده TRIZ Center در ایران و عضو هیات رئیسه باشگاه نوآوری ایران برگزار می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

چیستی TRIZ و نوآوری نظام یافته