چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

چهاردهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع صبح جمعه 16 آبان، ساعت 11 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، کاربردهای مهندسی صنایع در بهبود عملکرد انبار خواهد بود که توسط مهندس علیرضا مقدمی شاد،مدیر اجرایی سابق انجمن لجستیک ایران ارائه می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

کاربردهای مهندسی صنایع در بهبود عملکرد انبار