انجمن مهندسی صنایع ایران

پانزدهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع صبح جمعه 23 آبان، ساعت 11 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، انقلاب صنعتی چهارم و تحولات زنجیره تامین خواهد بود که توسط دکتر مهدی فتح اله، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج و رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران ارائه می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

انقلاب صنعتی چهارم و تحولات زنجیره تامین