چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

شانزدهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع صبح جمعه 30 آبان، ساعت 11 طی یک همکاری مشترک در صفحه اینستاگرام انجمن لجستیک ایران به صورت زنده برگزار می شود.

این جلسه به بخش دوم کاربردهای مهندسی صنایع در بهبود عملکرد انبار اختصاص دارد که توسط مهندس علیرضا مقدمی شاد، مدیر اجرایی سابق انجمن لجستیک ایران ارائه می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن لجستیک ایران instagram.com/ilscs.ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

کاربردهای مهندسی صنایع در بهبود عملکرد انبار (جلسه دوم)