چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

در راستای تحقق اهداف جهش تولید، در یک گفتگوی زنده در اینستاگرام راهبردهای توسعه محصول جدید معرفی می شود.

این ارائه را دکتر مهدی فتح اله، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج و رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران برعهده خواهند داشت.

این برنامه روز یکشنبه دوم آذرماه ساعت 18 تا 19 در این نشانی اینستاگرامی instagram.com/parlar.vatan انجام می شود. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

معرفی راهبردهای توسعه محصول جدید