چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

هفدهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع صبح جمعه 7 آذر، ساعت 11 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، آشنایی با اجزای ماتریس برنامه‌ریزی زنجیره تامین خواهد بود که توسط دکتر مهدی سیف برقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) ارائه می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

آشنایی با اجزای ماتریس برنامه‌ریزی زنجیره تامین