چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

نوزدهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع صبح جمعه 28 آذر، ساعت 11 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، اهمیت زنجیره تامین و لجستیک در وضعیت کنونی کشور خواهد بود که توسط دکتر محمدرضا خلج ارائه می شود.

ایشان با 32 سال سابقه در صنعت تولید، در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات مدیره انجمن لجستیک ایران و رئیس گروه لجستیک و زنجیره تامین سازمان مدیریت صنعتی می باشند.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

اهمیت زنجیره تامین و لجستیک در وضعیت کنونی کشور