انجمن مهندسی صنایع ایران

هجدهمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع صبح پنجشنبه 20 آذر، ساعت 11 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، کاربرد بلاکچین در مدیریت زنجیره تامین خواهد بود که توسط دکتر مسعود نارنجی، مدیر ریسک شرکت بهسازان ملت ارائه می شود.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

کاربرد بلاکچین در مدیریت زنجیره تامین