انجمن مهندسی صنایع ایران

گفتگو ویژه پژوهش در مهندسی صنایع، سه شنبه 25 آذر همزمان با روز پژوهش، ساعت 19 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

مهمان این گفتگو، دکتر میر سامان پیشوایی است که جزء 1% پژوهشگر برتر جهان از سال 2017 تا 2020 بودهو در سال 1398 نیز عنوان پژوهشگر برجسته جوان مهندسی صنایع را از فرهنگستان علوم کسب نموده اند. ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

گفتگو ویژه پژوهش در مهندسی صنایع