انجمن مهندسی صنایع ایران

بیستمین جلسه هم آموزی مهندسی صنایع صبح پنجشنبه 4 دی ماه، ساعت 11 در صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران به صورت زنده برگزار می شود.

موضوع هم آموزی، نکاتی درباره مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور خواهد بود که توسط مهندس امیرمنصور عبداللهی ارائه می شود.

ایشان، دبیر کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت پروژه ایران بوده و کتاب مدیریت دانش در صنعت ساخت با رویکرد عملیاتی را تالیف کرده اند. این کتاب در سال 1392 کاندیدای کتاب سال در رشته مهندسی صنایع شده است.

نشانی صفحه اینستاگرام انجمن مهندسی صنایع ایران instagram.com/iiie_ir می باشد. لطفا ضمن برنامه ریزی برای حضور، به هر دوستی که فکر می کنید مفید هست اطلاع دهید.

نکاتی درباره مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور