انجمن مهندسی صنایع ایران

سومین جلسه همکاران افتخاری؛ روز شنبه 23 مرداد از ساعت 17 تا 19 در محل ساختمان انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار می شود.

بنابر این گزارش، در این جلسه هر یک از همکاران براساس مسئولیت هایی که در جلسه قبل پذیرفته اند توضیحات لازم را ارائه خواهند کرد.

علاقمندانی که در جلسه گذشته، فرصت و امکان حضور نداشته اند، می توانند در این جلسه حضور داشته باشند.

در جلسه قبل، پس از تشریح زیر بخش های موجود در هر یک از کمیته های نه گانه انجمن، هر یک از همکاران افتخاری، زمینه های همکاری خود را اعلام و انتخاب کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، جلسه همکاران افتخاری از این پس به صورت دو هفته یک بار، برگزار می شود.

مکان جلسه

  • اتاق 211 واقع در طبقه دوم شمالی دفتر مرکزی انجمن مهندسی صنایع ایران
  • نشانی: خیابان کریمخان زند، نبش خیابان دکتر عضدی شمالی (آبان سابق)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی