چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

پیشنهاد انجمن مهندسی صنایع ایران مورد موافقت هیات رییسه و اعضای مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن‌های علمی ایران با حضور روسا و نمایندگان انجمن‌های علمی ایران از جمله انجمن مهندسی صنایع ایران، تیرماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار شد.

بنابر این گزارش، در ابتدای این مراسم مجید قاسمی، رئیس هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران ضمن خیر مقدم به میهمانان، هیأت رئیسه جلسه را با رأی حاضران انتخاب نمود که با تشکیل هیأت رئیسه مجمع، رسیدگی به دستور جلسه مجمع به صورت رسمی آغاز گردید.

بر اساس دستور جلسه و درخواست رئیس جلسه، دکتر سلطانی از اعضاء هیأت مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران، گزارش فعالیت‌ها و عملکرد شورا را در سال 1394 به مجمع ارائه کرد و سپس دکتر پرتوی بازرس قانونی شورا، گزارش صورت‌های مالی شورا منتهی به تاریخ 29/12/1394 را قرائت نمود.

پس از ارائه گزارش عملکرد و صورت‌های مالی، به پرسش‌های حاضرین در جلسه شورا پاسخ داده شد.

سپس، نسبت به تصویب صورت‌های مالی و عملکرد شورا و همچنین انتخاب بازرس قانونی و تعیین روزنامه کثیر الانتشار، رأی گیری به عمل آمد که مورد تصویب حاضرین در جلسه مجمع قرار گرفت.

شایان ذکر است سیدعلیرضا شجاعی نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران به نمایندگی از انجمن در این مجمع حضور داشت. وی با اشاره به گزارش های ارائه شده که همگی مبتنی بر گذشته بود، پیشنهاد کرد در مجمع شورا علاوه بر گزارش های عملکردی، برنامه آتی شورا مطرح شود تا هم به تصویب مجمع برسد و هم انجمن ها بتوانند برای مشارکت در برنامه های آتی شورا مشارکت موثری داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند. این پیشنهاد مورد تایید هیات رئیسه و اعضای مجمع قرار گرفت.

مجمع عمومی سالیانه شورای انجمن های علمی