چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 15 و 16 بهمن 1399 در همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران با دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد و مهلت ارسال مقاله تا 15 آبان در نظر گرفته شده است.

شیوه برگزاری کنفرانس با در نظر گرفتن دستورالعمل های بهداشتی در زمان شیوع بیماری های واگیردار، مجازی و انلاین خواهد بود.

وب سایت کنفرانس به نشانی iiiec.ir در دسترس اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می باشد.

لازم به ذکر است کنفرانس شانزدهمین، بهمن ماه 1398 در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع