چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

شرکت های دانش بنیان که عمدتا شرکت های کوچک و نوپایی هستند معمولا با یک ایده نوآورانه اقدام به توسعه یک محصول یا خدمت فناورانه می کنند. این شرکت ها معمولا از لحاظ سیستمی و ساختاری دارای نقصان بوده لذا در پیشرفت و توسعه کار در آینده دچار مشکل می شوند. این امر باعث عدم تکرارپذیری فرآیند خلق ایده در شرکت های دانش بنیان می گردد.

بر این اساس، برگزاری 6 وبینار تخصصی در حوزه مدیریت نوآوری با هدف افزایش نرخ تکرارپذیری خلق ایده مفاهیم اولیه و حول شش عنوان پرکاربرد به هم مرتبط طی شش هفته در دستور کار قرار گرفته است.

این جلسه به صورت انلاین، از 19 شهریور صبح های چهارشنبه- ساعت 11 تا 12 برگزار می شود و در جلسه اول به مبانی و مفاهیم مدیریت نوآوری پرداخته می شود.

برای ثبت نام و اعلام حضور می توانید به نشانی اینترنتی iiie.ir/link7 مراجعه نمایید. اطلاعات بیشتر پیرامون هر جلسه در این لینک در دسترس است.

 لازم به ذکر است: دکتر مهدی فتح اله، رییس انجمن مهندسی صنایع ایران در هفته پنجم این سلسه وبینارهای 6گانه به اصول اولیه و اهمیت مدیریت توسعه محصول جدید می پردازند.

چگونه نوآور بمانیم؟ وبینارهای 6گانه تداوم ایده های خلاق