انجمن مهندسی صنایع ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: توسعه مدل های صنعت گردشگری با استفاده از روش های نوین مهندسی صنایع سبب ارتقاء جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی خواهد شد.

به گزارش انجمن مهندسی صنایع ایران به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا معینی با بیان اینکه در ایران ظرفیت های مناسبی برای ارتقاء صنعت گردشگری وجود دارد افزود: در صورت ارائه راهکارهای مناسب و فراهم کردن زیرساخت های لازم و همچنین توسعه کاربردهای نوین مهندسی صنایع در مدل سازی می توان به آینده صنعت گردشگری خوش بین بود.

وی در ادامه به منافع مادی و معنوی صنعت گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: اگر مهندسی صنایع بتواند با ارائه مدل های کاربردی سبب تسهیل در امر بازاریابی و جذب گردشگران شود درآمد صنعت گردشگری از نفت بیشتر خواهد شد.

دبیر بخش کاربردهای نوین مهندسی صنایع در صنعت گردشگری چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در پایان با بیان اینکه توسعه مدل های صنعت گردشگری نباید در قالب مدل های سنتی و کمی دیده شود گفت: امروز صنعت گردشگری نیازمند توسعه مدل های کیفی و کاربردی است و باید روش های حل مساله جدید در مدل های کیفی دیده شود.

یادآور می شود چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع که مهم ترین رویداد سالانه این بخش است بهمن ماه امسال به همت انجمن مهندسی صنایع و میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد که در بخشی از آن به موضوع کاربردهای نوین مهندسی صنایع در صنعت گردشگری در قالب ارائه مقاله، تجربه و میزگرد پرداخته می شود.

یادآوری مهلت فراخوان مقاله

چهارشنبه 15 آذر، آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس است.

در پایان ذکر دو نکته ضروری می نماید: مقالات برگزیده کنفرانس در نشریات منتخب چاپ خواهند شد، ضمن اینکه ارسال و داوری مقاله، هزینه ای ندارد.