چاپ
دسته: اخبار انجمن
انجمن مهندسی صنایع ایران

ویژگی بارز رشته مهندسی صنایع برخورداری از ماهیت و هویت انعطاف پذیر است و لازم است بر این ویژگی اتکا شود.

 

چالش هویتی مهندسی صنایع

مهم ترین چالش مبتلا به مهندسی صنایع، چالش هویت این رشته از مهندسی می باشد. طیف وسیع جهت گیری های رشته ای و از سوی دیگر تردید مابین اهتمام به مهارت های نرم و مهارت های سخت در مهندسی صنایع بر دغدغه‌ این چالش افزوده است.

 

تغییر نگرش ها و ترکیب مهارت ها

وجود تفکر سیستمی و نگاه جامع گرایانه به مسائل، همچنین نگاه فرایندی به موضوعات، مزیت یک مهندس صنایع است و باید بر این مزیت ها و توانمندی ها تکیه شود و بر تقویت آنها همت کرد.

 

ماهیت مهندسی صنایع یک فرصت است

مهندسی صنایع برخلاف برخی رشته ها که دارای ماهیتی ثابت هستند، هر از گاهی دچار تغییر هویتی می شود ولی انعطاف پذیری به عنوان یک فرصت، امکان تغییر مطابق با شرایط روز را به این حرفه داده است و باید بیشتر روی این ویژگی اتکا شود.

 

پیشگامی دانشکده های مهندسی صنایع

مسئولیت‌ اجتماعی دانشگاه ها، تغییرات اساسی بر اساس نیازهای روز جامعه را ضروری ساخته است. هر چند این تغییرات بسیار مشکل و گاهی با محافظه کاری هایی مواجه است، ولی دانشکده های مهندسی صنایع به دلیل ماهیت انعطاف پذیرشان بسیار آماده تر از سایر رشته ها هستند.

 

دکتر محمدصالح اولیاء
رییس پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (IIEC2019)
دانشگاه یزد