انجمن مهندسی صنایع ایران

56مین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران روز سه شنبه 8 مردادماه، حول یک پنل تخصصی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران در این رویداد علمی، سخنرانان به اینکه چرا دستگاه ها، سازمان ها و بنگاه ها نابهره ور می شوند، پاسخ می دهند.

در این نشست که در راستای همایش توسعه فرهنگ صنعتی می باشد، دکتر محمدعلی محمدی، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی به موضوع کیفیت مدیریت می پردازد و سپس دکتر حمیدرضا نایبی، مدرس و مشاور بهره وری به موضوع معرفی مدل چند سطحی بهره وری در تفسیر عوامل موثر بر بهره وری بنگاه ها و کسب و کارهای اقتصادی پرداخته و آنگاه دکتر محمد محسن وند، کارشناس در حوزه تعالی سازمان و توسعه مدیریت موضوع سازمان متعالی ، فرهنگ متعالی را به بحث می گذارد و در نهایت دکتر سید علیرضا شجاعی، مدیر مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران موضوع از فرهنگ بهره وری تا فرهنگ صنعتی را در سخنرانی خود پوشش خواهد داد.

بنابر این گزارش، این گردهمایی با همکاری خانه مدیران و مرکز تعالی سازمانی مدیریت صنعتی، روز سه شنبه 8 مردادماه از ساعت 17 الی 19 در خیابان ولیعصر، خیابان جام جم ، مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم، سالن وفا غفاریان تشکیل می گردد و علاقمندان از طریق نشانی اینترنتی evand.com/meeting56 می توانند اعلام حضور نمایند.

جهت حضور اعضای انجمن مهندسی صنایع ایران، 50 درصد تخفیف در ثبت نام در نظر گرفته شده است.