انجمن مهندسی صنایع ایران

کارگاه دو روزه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001:2015 و ممیزی داخلی از پنجشنبه این هفته در دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، این کارگاه آموزشی توسط مهندس محمد ابراهیم شیرآقایی تدریس می شود به شرکت کنندگان مدرک معتبر از موسسه DAS انگلستان اعطا می شود.

بر این اساس هزینه ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، 110 هزار تومان و برای دانشجویان سایر دانشگاه ها و عموم مخاطبین علاقمند 170 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، این کارگاه آموزشی، در 2 پنجشنبه متوالی، 27 آبان و 4 آذر توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع آن دانشکده برگزار می شود و ثبت نام از طریق این لینک امکان پذیر است.

ضمنا شماره همراه 09390011575 برای پاسخگویی به سوالات احتمالی و کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.

کارگاه آموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت