انجمن مهندسی صنایع ایران

از کلیه دانشجویان مهندسی صنایع دعوت می شود. نسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 اقدام نمایند.

دانشجویان می‏ توانند تا فردا 25 آبان ماه با مراجعه به سامانه nemooneh.saorg.ir برای ثبت نام اقدام کنند.

کارگاه آموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت