انجمن مهندسی صنایع ایران

هشتاد و چهارمین شماره خبرنامه مهندسی صنایع، با سرمقاله ای از دکتر علیرضا معینی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، در این شماره، ضمن اشاره به ضرورت بازنگری اساسی در رشته مهندسی صنایع، کاربرد نرم افزار ExpertChoice و تصمیم گیری به روش AHP معرفی شده است.

گزارش 2 رویداد عمده انجمن در آبان ماه در خبرنامه ارائه شده است. این رویدادهای عبارت بوده اند از گردهمایی برگزیدگان 95 مهندسی صنایع و 42مین گردهمایی انجمن با موضوع کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت شهری که فرهنگسرای اندیشه و دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

در این شماره، به اولین نشست استانی انجمن مهندسی صنایع ایران در دانشگاه یزد با موضوع "نوآوری، تکنیک های حل مساله و خلق یک محصول جدید" پرداخته شده است.

84مین خبرنامه مهندسی صنایع با مطالب متنوع اقتصادی و مدیریتی از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

خبرنامه مهندسی صنایع شماره 84

84مین شماره خبرنامه مهندسى صنایع منتشر شد