انجمن مهندسی صنایع ایران

با توسعه کاربرد مدیریت علمی در نتیجه تلاش افرادی چون تیلور و گانت در آغاز قرن بیستم تحولی در کارخانه ها به وجود آمد و کارایی و بهره وری آنها به چندین برابر افزایش یافت، اما هنوز هم هیچ دانشکده ای تحت نام دانشکده مهندسی صنایع وجود نداشت تا آنکه در دهه 1920 چندین دانشگاه در آمریکا رشته مهندسی صنایع را دائر نمودند و اولین دکترای مهندسی صنایع در سال 1933 به بارنس در دانشگاه کرنل اعطا شد. پایان نامه دکترای او نیز در زمینه مطالعات حرکت بود.

در ایران در سال 1336 رشته مهندسی صنایع با نام رشته ماشین افزار تا مقطع کارشناسی ارشد در هنرسرای عالی در کنار رشته های جوش، مکانیک و عمران (راه و ساختمان) به وجود آمد. به دنبال تاسیس یک مرکز تعلیم و تربیت حرفه ای، هنرستان صنعتی نمونه و دانش سرای عالی صنعتی پا به عرصه وجود گذاشتند که در دوره های سه ساله لیسانس می دادند. در سال 1348 نام رشته ها تغییر کرد و ماشین افزار تبدیل به تولید شد و هم کنون نیز تحت عنوان مهندسی صنایع آن را می شناسیم. نخستین بار دانشکده مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شریف در سال 13477 راه اندازی شد.

مهندسی صنایع، ما را به گستره وسیع فعالیت های ممکن رهنمون می سازد و بر ماست که بر تلاش خود در پیمودن این راه بیافزاییم.