Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=7b765ca7-0f74-44d7-8d6c-c16531d8f8aa&groupId=14502&t=1482907336100
There was a problem loading image http://www.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=7b765ca7-0f74-44d7-8d6c-c16531d8f8aa&groupId=14502&t=1482907336100
انجمن مهندسی صنایع ایران

دانشکده های مهندسی صنایع طی هفته پژوهش و فناوری از سوی وزارت علوم و ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند.

دانشگاه صنعتی شریف

به مناسبت هفته پژوهش و با حضور معاون وزیر علوم از دکتر سید تقی اخوان نیاکی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تقدیر شد.

بنابر این گزارش، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شریف با حضور دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دکتر محمود فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

لازم به ذکر است، دکتر اخوان نیاکی در فهرست یک درصد برتر دانشمندان برتر دنیا قرار دارد و مولف کتاب تجزیه و تحلیل رگرسیون می باشند.

موفقیت های اخیر اساتید مهندسی صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

در دانشگاه علم و صنعت ایران با برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری 19 پژوهشگران برتر این دانشگاه معرفی شدند.

بر این اساس، دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور از دکتر محمدعلیها، استادیار دانشکده صنایع به عنوان پژوهشگر برتر سال 94 (رتبه اول دانشکده صنایع) تقدیر به عمل آورد.

موفقیت های اخیر اساتید مهندسی صنایع

مدیر دفتر استعدادهای درخشان

همچنین با حکم رییس دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر فرناز برزین پور، به عنوان مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه منصوب شد.

گفتنی است، دکتر فرناز برزین پور، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و در گروه تولید صنعتی عضویت داشته و ضمن تخصص در زمینه طراحی زنجیره تامین سبز و پایدار بر روی الگوریتم های فرا ابتکاری تحقیق می کند.

موفقیت های اخیر اساتید مهندسی صنایع

انجمن مهندسی صنایع ایران، این موفقیت ها در عرصه پژوهش و جلب اعتماد مدیران در سپردن مسئولیت های اجرایی را به اساتید محترم و جامعه بزرگ مهندسی صنایع تبریک عرض می نماید.

لازم به ذکر است دانشکده های مهندسی صنایع، اساتید، انجمن های علمی، گروه های دانشجویی، نشریات، دانشجویان دکتری و متخصصین مهندسی صنایع می توانند اخبار مرتبط با رشته مهندسی صنایع در زمینه آموزش و پژوهش، سمینارها و نیز دستاوردها و تجارب حرفه ای که در حوزه فعالیت و تحصیل آنان در حال وقوع است از طریق انجمن مهندسی صنایع ایران، اطلاع رسانی کنند.